WORK

EXPERIENCE

DISCOVER

 

International Praktykant Dla firm

IAESTE

Kilka słów o naszej organizacji.

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to stowarzyszenie działające już 70 lat. Nasza organizacja została założona w 1948 roku w londyńskim Imperial College w celu integracji i promowania międzynarodowego zrozumienia po II Wojnie Światowej.

Od początku swojego istnienia IAESTE zorganizowało wymiany dla 350 000 studentów które odgrywają kluczową rolę w rozwoju młodych inżynierów i naukowców. Jesteśmy organizacją non profit, a wszyscy nasi członkowie pracują na zasadzie wolontariatu.

Przez 70 lat organizacja rozrosła się do potężnych rozmiarów zasilając swoje szeregi członkami z ponad 80 krajów oraz nawiązując współpracę z ponad 5000 firmami i instytucjami.

IAESTE W LICZBACH

Kilka faktów o naszej organizacji.
84 kraje
biorączych udział
w programie
350000
zadowolonych
praktykantów
5000
instytucji, z którymi
współpracujemy
12
aktywnych KL
w Polsce
300
działających
członków w Polsce
400+
wymienianych
praktyk rocznie
 

KOMITETY LOKALNE

Poznaj nasze oddziały w Polsce.

AGH Kraków

Politechnika Śląska

Politechnika Warszawska

Politechnika Gdańska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Krakowska

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

UMED Łódź

Politechnika Poznańska

ZUT Szczecin

Politechnika Rzeszowska

poland map

Komitet Lokalny IAESTE
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie (AGH)
ul. Reymonta 21A
Budynek U - 6
30-059 Kraków

www.agh.iaeste.pl

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Śląska (PSL)
ul. Pszczyńska 85/7
CKS Mrowisko
44-100 Gliwice

+48 32 237 18 25

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Warszawska (PWA)
ul. Waryńskiego 12
DS Riviera pok. A103, CRS
00-631 Warszawa

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Gdańska (PGD)
ul. Siedlicka 4
Budynek "Bratniak" p. 305
80-222 Gdańsk

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Wrocławska (PWR)
ul. Wyb. Wyspiańskiego 27
Budynek A-1, pok. 145
50-370 Wrocław

+48 71 320 26 31

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Krakowska (PKR)
ul. Warszawska 24
budynek 12-24, pok. 108
31-155 Kraków

Komitet Lokalny IAESTE
Uniwersytet Łódzki (ULO)
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

+48 721 016 739

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Łódzka (PLO)
al. Politechniki 7 (III DS PŁ)
93-590 Łódź

Komitet Lokalny IAESTE
Uniwersytet Medyczny
w Łodzi (UMED)
Plac Hallera 1
II budynek, pokój 323
90-647 Łódź

+48 50 698 04 26

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Poznańska (PPO)
ul. Jana Pawła II 28
DS nr 1
61-139 Poznań

+48 50 347 82 19

Komitet Lokalny IAESTE
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie (ZUT)
al. Piastów 24
71-064 Szczecin

+48 91 449 49 93

Komitet Lokalny IAESTE
Politechnika Rzeszowska (PRZ)
ul. Akademicka 1/11
35-084 Rzeszów

+48 17 865 13 64

BIURO NARODOWE

Władze IAESTE Polska

Najwyższym organem władzy stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów, złożony z przedstawicieli (Prezesów) wszystkich komitetów lokalnych w Polsce. Za koordynację i kierowanie stowarzyszeniem odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, będący jego władzą wykonawczą. Zarząd IAESTE Polska wybierany jest na roczną kadencję, składa się z Prezesa (Prezydenta IAESTE Polska), Wiceprezesa (Sekretarza Narodowego IAESTE Polska), Skarbnika oraz maksymalnie dwóch Członków Zarządu. Praca Zarządu jest kontrolowana przez 4-osobowy Komitet Doradczy. Za proces wymiany praktyk odpowiedzialny jest Koordynator Wymiany.

 

Marcin Jaworski

Prezydent

 

Kinga Urbanek

Sekretarz Narodowy

 

Przemysław Miszkiewicz

Skarbnik Ogólnopolski

 

Karolina Macek

Członek Zarządu ds. HR i Fund Raising

 

Mateusz Graczyk

Członek Zarządu ds. PR i IT

ZESPÓŁ OGÓLNOPOLSKI

Maciejasz Magdalena
 

Magdalena Maciejasz

Koordynator wymiany

Grzyb Małgorzata
 

Małgorzata Grzyb

Junior koordynator wymiany

 

Mateusz Graczyk

Koordynator ds. PR

 

Aleksander Tym

Koordynator ds. IT

 

Michał Świostek

Koordynator IAESTE CaseWeek

facebook youtube instagram linkedin

Stowarzyszenie IAESTE Polska

ul. Waryńskiego 6/41
00-631 Warszawa
KRS: 0000253557
NIP: 701-00-27-381
REGON: 140496053

Tel: +48 22 378 44 75
Email:

IEASTE Poland logo

PROGRAM WYMIANY PRAKTYK

Najlepsi studenci z całego świata, w Twojej firmie!

O PROGRAMIE

Program Wymiany Praktyk jest corocznym projektem organizowanym przez Stowarzyszenie IAESTE. Dzięki naszym staraniom, setki młodych ludzi z zagranicy ma możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych na praktykach organizowanych przez polskie instytuty, uczelnie i przedsiębiorstwa. Taka sama ilość studentów z Polski zyskuje szansę wyjazdu na staże w zagranicznych placówkach, w jednym z ponad 80 krajów biorących udział w projekcie.

Firma decydująca się na przyjęcie zagranicznego praktykanta sama określa program, czas i długość praktyk, zależnie od swoich potrzeb i możliwości. Ponadto sama definiuje profil kandydata, m.in. kierunek i rok studiów, wymaganą znajomość języków obcych oraz posiadane umiejętności. Praktyki w Polsce odbywają się najczęściej w okresie wakacyjnym i trwają od 8 do 52 tygodni.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program Wymiany Praktyk jest corocznym projektem organizowanym przez Stowarzyszenie IAESTE. Dzięki naszym staraniom, setki młodych ludzi z zagranicy ma możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych na praktykach organizowanych przez polskie instytuty, uczelnie i przedsiębiorstwa. Taka sama ilość studentów z Polski zyskuje szansę wyjazdu na staże w zagranicznych placówkach, w jednym z ponad 80 krajów biorących udział w projekcie.

icon

Charakterystyka praktykanta i
określenie wymagań

Promocja wśród studentów

icon

Rekrutacja praktykanta

icon

Pomoc przy formalnościach

icon
icon

Akceptacja praktykanta

Opieka nad praktykantem

icon
icon

Miesięczne wynagrodzenie

Organizacja wolnego czasu

icon
icon

Możliwość zaproponowania
zakwaterowania

Pomoc przy zakwaterowaniu

icon

Asymilacja z polską kulturą

icon
 

LOKALNI KOORDYNATORZY DS. PRAKTYK

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Programie Wymiany Praktyk Studenckich i pozyskaniem zagranicznego praktykanta do Państwa firmy, prosimy o kontakt z lokalnym koordynatorem ds. praktyk z najbliższego Waszej siedzibie firmy, komitetu lokalnego IAESTE.

Katarzyna Michalska Kraków
KL IAESTE Akademia Górniczo-Hutnicza

+48 537 532 278

Mikołaj Witkowski Gdańsk
KL IAESTE Politechnika Gdańska

+48 511 605 169

Dawid Krzywda Poznań
KL IAESTE Politechnika Poznańska

+48 724 358 297

Anna Semczuk Kraków
KL IAESTE Politechnika Krakowska

+48 796 652 772

Beata Rekosz Łódź
KL IAESTE Politechnika Łódzka

+48 514 777 131

Karolina Macek Rzeszów
KL IAESTE Politechnika Rzeszowska

+48 511 024 111

Rafał Krużel Gliwice
KL IAESTE Politechnika Śląska

+48 604 462 100

Krystian Dziubek Wrocław
KL IAESTE Politechnika Wrocławska

+48 608 384 025

Aleksandra Iskrzyńska Warszawa
KL IAESTE Politechnika Warszawska

+48 507 119 067

Klaudyna Królikowska Łódź
KL IAESTE Uniwersytet Łódzki

+48 609 789 954

Vanessa Gasparowicz Łódź
KL IAESTE Uniwersytet Medyczny

+48 696 772 299

Wiktoria Broda Szczecin
KL IAESTE ZUT 

+48 505 524 060

Agata Szymańska Szczecin
KL IAESTE ZUT

+48 783 162 643